Transport av mat har ikke så mye å si for klimaet som mange tror

Hvor maten kommer fra betyr lite i klimasammenheng, viser en stor samlestudie på utslipp av klimagasser fra matproduksjon.

Det skyldes at transport av mat har langt mindre å si for klimaet enn mange nok tenker seg. Absolutt størst betydning for klimaet har hva slags mat du plukker med deg når du stikker innom butikken. En kilo storfekjøtt kan føre til 100 ganger mer klimagassutslipp enn en kilo grønnsaker. Og da er transport og mye annet med i regnestykket.

Det klart meste av maten som kommer til Norge fra utlandet kommer hit med skip eller lastebil, sier Bob van Oort, som er forsker på mat og klima.  Begge disse transportformene fører til store utslipp. Men sammenlignet med utslippene ved selve matproduksjonen, så blir disse utslippene likevel veldig små. Å spise grønnsaker dyrket i sesong fra Norge, er uansett et veldig godt alternativ for klimaet. Nok et godt klimaalternativ er å spise frosne norske grønnsaker – som er mye bedre enn sitt rykte sier 

De ledende miljøene for forskning på landbruk og klima i Norge mener én kilo lokalt rødt storfekjøtt gir utslipp av rundt 15 kilo klimagasser. Det aller mest forsiktige anslaget er 11 kilo.

Til sammenligning gir én kilo avokado kjøpt i Norge trolig rundt 1,3 kilo utslipp. Selv om avokadoen fraktes med båt over halve kloden, er det altså mye mer klimavennlig å spise chilensk avokado enn å spise norsk lokalprodusert storfekjøtt, sier Faktisk.no.

I Norge bidrar landbruket til rundt ni prosent av totale klimagassutslipp. Av de ni prosentene står husdyrhold for rundt 90 prosent.

Info@veganerutfordringen.no                           

HVEM ER VI

Personvern