Transport av frukt og grønt

Transport av mat har ikke så mye å si for klimaet som mange tror.

Hvor maten kommer fra betyr lite i klimasammenheng, viser en stor samlestudie på utslipp av klimagasser fra matproduksjon.

Det skyldes at transport av mat har langt mindre å si for klimaet enn mange nok tenker seg. Absolutt størst betydning for klimaet har hva slags mat du plukker med deg når du stikker innom butikken. En kilo storfekjøtt kan føre til 100 ganger mer klimagassutslipp enn en kilo grønnsaker. Og da er transport og mye annet med i regnestykket.


Les mer her: Kortreist mat har lite å si for klimaet 

Info@veganerutfordringen.no                           

HVEM ER VI

Personvern