Industrielt jordbruk er en av de største risikofaktorene for global pandemi. Men det finnes et alternativ

 

Med den økende epidemiologiske trusselen som utgjøres av koronavirus SARS-CoV-2, har en rekke begreper som tidligere er kjent nesten utelukkende for spesialister, kommet inn i det daglige språket: "koronavirus", "inkubasjonstid", "infeksjonsvektor". På lang sikt kan imidlertid det viktigste av disse begrepene vise seg å være "zoonose" - en sykdom som overføres fra dyr til mennesker.

Koronavirussykdommen i 2019 (COVID-19) er den siste i en serie med hurtig spredende, smittsomme sykdommer forårsaket av dyre- baserte virus som har klart å krysse den artsspesifikke barrieren og infisert mennesker (de såkalte zoonotiske sykdommer).

Av cirka 1400 patogener kjent for moderne medisin, stammer mer enn 800 (~ 60%) fra dyr. Nesten hvert år blir nye patogener av animalsk opprinnelse, som utgjør en alvorlig trussel for mennesker, oppdaget. I tillegg til COVID-19, inkluderer disse farlige sykdommene forårsaket av zoonotiske virus, avian- og porcine influensa (kjent som fugle- og svineinfluensa), som gir alvorlig akutt respirasjonssyndrom (SARS) og forskjellige typer hemoragisk feber, inkludert Ebola.

 

Foto: Konrad Łoziński

 

Zoonotiske infeksjoner er oftest virale (sjeldnere bakterielle) og oppstår enten ved direkte kontakt med et sykt dyr eller ved inntak av infisert kjøtt.

Forskere mistenker at kilden til den nåværende spredningen av koronavirus-sykdommen er kjøttmarkedet i Wuhan, der mange arter av ville- og husdyr ble solgt under forferdelige forhold. Med tanke på den folkehelserisikoen som slike markeder utgjør, fases disse for tiden ut, over hele landet av de kinesiske myndighetene.

Imidlertid bør vi ikke slå oss til ro med at de eksotiske asiatiske dyremarkedene er så fjernt fra oss. I følge eksperter er en av de største epidemiologiske risikofaktorene for tiden, de konvensjonelle produksjonsdyr gårdene. Industrielt jordbruk hvor mesteparten av dyrene blir avlet opp til matproduksjon, er spesielt farlige.

På grunn av den svært høye tettheten og det lave genetiske mangfoldet til dyrene som holdes der, gir gårder av denne typen et utmerket rom for rask spredning av virus. Disse forholdene hvor det er meget høy intensitet i produksjonen, som igjen forårsaker kronisk stress og følgelig svekker dyrenes immunforsvar, gir ytterligere økt fare for at virus oppstår. Andre potensielle aktiviteter for overføring av zoonotiske sykdommer inkluderer også langdistansetransport og den omfattende logistikken som brukes av dyreindustrien.

 

Foto: Konrad Łoziński

 

Negative konsekvenser av konvensjonelt dyrehold illustreres godt av studiene om utvikling av patogener som stammer fra svin. Mellom 1985 og 2010 økte den globale svinekjøtt-produksjonen med over 80%. I samme periode ble 77 nye patogener identifisert i grisefjøs globalt. Ingen av dem forekom blant disse dyrene før 1985. 82% av disse patogenene ble funnet i de 20% av landene med den høyeste andelen svinekjøttproduksjon i verden.

Minst et av patogenene som stammer fra svin har vist seg å være dødelig for mennesker. I henhold til diverse estimater døde mellom 100.000 og 400.000 mennesker over hele verden under A / H1N1 svineinfluensaen i 2009, og ytterligere 180.000 mennesker døde som følge av komplikasjoner etter sykdommen.

For å redusere det patogene potensialet ved industrielt jordbruk, bruker dyreprodusenter ofte antibiotika som fôrtilsetningsstoff. Den utbredte bruken av antibiotika anses av forskere innen epidemiologi som en av de største truslene mot folkehelsen i verden. Når forbruket av animalske produkter som inneholder antibiotika øker, øker risikoen for at patogener blir immun mot antimikrobielle midler (den såkalte antibiotikaresistensen).

 

Foto: Konrad Łoziński

 

Allerede i dag forårsaker infeksjoner forårsaket av mikroorganismer som er resistente mot antimikrobielle medier rundt 50 000 dødsfall per år i Europa og USA alene. Ifølge en rapport som ble utarbeidet i 2014 for britiske myndigheter, vil 300 millioner mennesker dø for tidlig av antibiotikaresistens over hele verden innen 2050, hvis denne situasjonen ikke endres.

I lys av dataene ovenfor, bør det ikke overraske at forskere som er involvert i å studere pandemier, er overbevist om at det verste dessverre fremdeles ligger foran oss. Som vi leser i en fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon, "hvis sant skal sies "så er fortiden fremtidens kontekst ", det er en veldig reell trussel om en raskt spredende, sterkt dødelig pandemi av luftveispatogener som dreper 50 til 80 millioner mennesker og utsletter nesten 5% av verdens økonomi. En global pandemi i den skalaen vil være katastrofalt, noe som vil skape omfattende ødeleggelser, ustabilitet og usikkerhet. Verden er ikke forberedt."

 

Foto: Konrad Łoziński

 

Når vi nå bevitner de voldsomme forsøkene fra myndighetene i de forskjellige landene over hele verden i å stoppe COVID-19-pandemien, må vi være klar over at vi foreløpig bare kjemper mot symptomene og effektene, ikke årsakene. Den enorme innsatsen og dedikasjonen til helsepersonell, sanitær- og epidemiologiske tjenester og forskere som jobber med vaksinen, vil dessverre ikke gi varige resultater med mindre de er ledsaget av systemiske endringer i måten vi skaffer- og produserer mat på.

Liz Specht, PhD, assisterende direktør for naturvitenskap og teknologi ved Good Food Institute, sitt svar på den pågående SARS-CoV-2 koronavirus-pandemien er: "Det er på tide å innse at vi, som sivilisasjon, har vokst fra den allmenne oppfatningen om bruk av dyr til å produsere kjøtt. Jakt og dyreoppdrett tjente sitt formål i årtusener til menneskelig befolkningsvekst. Men i 2020 må vi være brutalt ærlige med oss ​​selv. Vi kan ikke fortsette å gjøre dette. Det nåværende systemet er ødelagt. Det er ineffektivt, usikkert, uholdbart og ekstremt utrygt. ”

Heldigvis, som forskeren legger til, finnes det alternativer til dette systemet i form av gradvis mer avansert produksjon av kjøttanaloger basert på planteproteiner, og den dynamisk utviklende cellulære jordbrukssektoren (spesielt det såkalte rene eller kultiverte kjøttet).

 

Kultivert kjøtt

 

Burgere, pølser, kjøttpålegg, ost og melk basert på belgfrukter med høyt protein har vært tilgjengelig i butikkhyllene i mange år. Inntil nylig ble imidlertid hovedparten av produksjonen i dette området gjort av små foretak eller spilte bare en marginal rolle i porteføljen av de store selskapene, mens hovedkundene var veganere, vegetarianere og personer med matallergier. I dag gjør den økende interessen kundene uttrykker for tradisjonelle dietter, at masseproduksjonen av kjøttalternativer stadig oftere blir overtatt av store matprodusenter som Nestle, Unilever, Cargill eller Tyson Foods. Norske kjøttprodusenter utforsker også gradvis mer det plantebaserte markedet - F.eks vil kjøttbedriften Fatland bygge et anlegg for vegetarproduksjonen. Hver uke sender Fatland ut 5–6 tonn vegetarvarer til butikkhyllene. Volumet har økt med nær 50 prosent det siste året. Enda flere satser på plantebasert mat. Som blant annet, Tine,Orkla og Synnøve. 

Den ekstremt dynamiske veksten i den plantebaserte kjøttalternativsektoren illustreres av aksjemarkedshistorien til en av lederne, det amerikanske grunder foretaket Beyond Meat. Rett etter debuten på NASDAQ, økte verdien av selskapets aksjer med 734%, som var det beste resultatet oppnådd i USA under det innledende offentlige tilbudet (IPO) i 2019.

 

Plantebasert burger

 

Den enorme mengden penger som investeres i planteproteinsektoren betyr ikke bare en økende tilgjengelighet av plantebaserte produkter, men også en mulighet for å drive mer og mer avansert forskning på ernæringsmessige, smak- og teksturegenskaper. Beyond Meat, eller deres hovedkonkurrent, Impossible Burger, utfører blindtesting av smak på produktene sine (de fleste av de spurte er ikke i stand til å skille dem fra konvensjonelt produsert kjøtt), og tilfredsstiller dermed de sensoriske behov hos kjøttelskere uten å måtte bruke dyr som avles på farlige industrigårder. Det som er viktig, disse produktene har ofte bedre ernæringsverdier enn kjøttprodukter og er fri for antibiotisk forurensning og dyreveksthormoner. Og alt dette med mye lavere bruk av naturressurser og dramatisk lavere klimagassutslipp.

Det som kan være enda viktigere for matsikkerhet og bærekraft er den raskt voksende cellulære kjøttsektoren. Det såkalte rene kjøttet er kjøtt produsert utenfor dyrets kropp, etter at vev er tatt ut. Selv om produksjonen ofte blir sett på som laboratoriearbeid, ligner rene kjøttanlegg mer på moderne mikrobryggerier enn forsknings- og utviklingssentre. Produkter som er laget på denne måten har de samme ernæringsverdier og smaker som oppdrettsdyr men innebærer ikke behovet for å avle opp og drepe dyr. Dette gjør det mulig for rene kjøttprodusenter å opprettholde et mye høyere nivå av biologisk og helsebeskyttende miljø og dermed eliminere de fleste av de epidemiologiske, og spesielt zoonotiske, risikoer forbundet med tradisjonelt jordbruk.

Selv om det cellulære jordbruket fremdeles er i oppstartstadiet, er det investert veldig store midler i det, ikke bare av personer som Bill Gates, Richard Branson og Sergey Brin, men også storinvestorene i den konvensjonelle kjøttindustrien - amerikanske Tyson Foods and Cargill og tyske PHW -Gruppe. Dette gir oss håp om at kjøttlaborert kjøtt snart vil få en betydelig andel i matmarkedet.

I møte med den økende faren for zoonotiske pandemier, er det viktig å intensivere forskningen på å utvikle alternativer til industrielt dyrehold. Planteproteiner og cellulært kjøtt vil kanskje ikke bekjempe det allerede spredte zoonotiske koronaviruset, men de kan hjelpe oss å beskytte oss betydelig mer mot fremtidige trusler av denne typen. Dr Specht, som ble sitert tidligere, argumenterer for "både plantebaserte og kultiverte kjøttprodukter øker matsikkerheten og fjerner frykten og bekymringen for de zoonotiske sykdommer som er en reell trussel i dyrebasert matproduksjon. Moderne plantebasert og dyrket kjøttproduksjon gir forbrukerne en myk overgang ved middagsbordet, sammen med massive underliggende fordeler med sikkerhet og bærekraft i hele forsyningskjeden. "    

 

 

Włodzimierz Gogłoza har doktorgrad i juridiske studier og er for tiden utnevnt til juridisk leder i Otwarte Klatki (eng. Open Cages) i Polen. 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på polsk på Roślinniejemy blog, drevet av polsk dyrerettighets organisasjon Otwarte Klatki. Otwarte Klatki som er en del av Anima International som er ankerkjent av Animal Charity Evaluators - som en av de beste dyrevern organisasjonene i verden.

 

 1. K.G. Andersen, A. Rambaut, W.I. Lipkin, E.C. Holmes, R.F. Garry, The proximal origin of SARS-CoV-2, https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
 2. W.B. Karesh, A. Dobson, J.O. Lloyd-Smith, J. Lubroth., M.A. Dixon, M. Bennett, S. Aldrich, T. Harrington, P. Formenty, E.H. Loh, Ecology of zoonoses: natural and unnatural histories, “The Lancet” vol. 380, no. 9857 (2012), p. 1936–1945, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)61678-X/fulltext
 3. M. Greger, The human/animal interface: emergence and resurgence of zoonotic infectious diseases, “Critical Reviews in Microbiology” vol. 33, no. 4 (2007), pp. 243–299 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408410701647594
 4. Z. Gliński, K. Kostro, Zoonotyczne wirusy stale zagrażające człowiekowi, “Życie Weterynaryjne” 88 (2013), pp. 192–197, https://vetpol.org.pl/dmdocuments/ZW%202013-03%20%2002.pdf
 5. J. Gorman, China’s Ban on Wildlife Trade a Big Step, but Has Loopholes, Conservationists Say, https://www.nytimes.com/2020/02/27/science/coronavirus-pangolin-wildlife-ban-china.html
 6. J.H. Leibler, J. Otte, D. Roland-Holst, Industrial Food Animal Production and Global Health Risks: Exploring the Ecosystems and Economics of Avian Influenza, “EcoHealth” 6 (2009), pp. 58–70, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10393-009-0226-0. See also Zoonotic Diseases, Human Health And Farm Animal Welfare, https://www.ciwf.org.uk/research/food-and-human-health/zoonotic-diseases/. See also: J. Bryner, 13 Animal-to-Human Diseases Kill 2.2 Million People Each Year, https://www.livescience.com/21426-global-zoonoses-diseases-hotspots.html.
 7. J.P. Graham, J.H. Leibler, L.B. Price, J.M.Otte, D.U. Pfeiffer, T. Tiensin, E.K. Silbergeld, The Animal-Human Interface and Infectious Disease in Industrial Food Animal Production: Rethinking Biosecurity and Biocontainment, “Public Health Reports” vol. 123 no. 3 (2008): pp. 282–299, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2289982/; J. Otte, D. Roland-Holst, D. Pfeiffer, R. Soares-Magalhaes, J. Rushton, J. Graham and E. Silbergeld, Industrial Livestock Production and Global Health Risks, http://www.fao.org/3/a-bp285e.pdf. See also Putting Meat on the Table: Industrial Farm Animal Production in America, A Report of the Pew Commission on Industrial Farm Animal Production, http://www.pcifapia.org/_images/PCIFAPFin.pdf
 8. M. Greger, The Long Haul: Risks Associated With Livestock Transport, “Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science”, vol. 5, no. 4, (2007), pp. 301–311; A.M. Rule, S.L. Evans, E.K. Silbergeld, Food animal transport: A potential source of community exposures to health hazards from industrial farming, “Journal of Infection and Public Health” Volume 1, Issue 1, 2008, pp. 33–39, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034108000026?via%3Dihub
 9. G. Fournie, L. Kearsley-Fleet, J. Otte, D. Pfeiffer, Trends in the emergence of swine pathogens, Animal Production and Health Commission for Asia and Pacific 2012.
 10. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, 2009 H1N1 Pandemic (H1N1pdm09 virus), https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/2009-h1n1-pandemic.html.
 11. K. Hickok, How does the COVID-19 pandemic compare to the last pandemic? https://www.livescience.com/covid-19-pandemic-vs-swine-flu.html
 12. The breeders audited by NIK claimed that they use antibiotics only as treatment but, as the auditors point out, “it was not possible to establish the real causes of the use of antibiotics in animal husbandry, mainly because of the insufficient surveillance system, which does not provide reliable data.” See: Informacja o wynikach kontroli: wykorzystywanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim, https://www.nik.gov.pl/plik/id,16217,vp,18741.pdf
 13. T.P. Van Boeckel, J. Pires, R. Silvester, C. Zhao, J. Song, N.G. Criscuolo, M. Gilbert, S. Bonhoeffer, R. Laxminarayan, Global trends in antimicrobial resistance in animals in low- and middle-income countries, “Science” vol. 365, no. 6459 (2019), https://science.sciencemag.org/content/365/6459/eaaw1944. See also Stop using antibiotics in healthy animals to prevent the spread of antibiotic resistance, https://www.who.int/news-room/detail/07-11-2017-stop-using-antibiotics-in-healthy-animals-to-prevent-the-spread-of-antibiotic-resistance.
 14. R.J. Fair, T. Yitzhak, Antibiotics and bacterial resistance in the 21st century, “Perspectives in Medicinal chemistry” 6 (2104) pp. 25–64, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4159373/ See also: M. Mckenna, The Hidden Link Between Farm Antibiotics and Human Illness, https://www.wired.com/story/farm-antibiotics-human-illness-hidden-link/
 15. Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations, The Review on Antimicrobial Resistance Chaired by Jim O’Neill, December 2014, https://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf
 16. Global Preparedness Monitoring Board, A world at risk: annual report on global preparedness for health emergencies, Geneva: World Health Organization 2019, p. 6, https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf
 17. L. Specht, Modernizing Meat Production Will Help Us Avoid Pandemics, https://www.wired.com/story/opinion-modernizing-meat-production-will-help-us-avoid-pandemics/
 18. D. Yaffe-Bellany, The New Makers of Plant-Based Meat? Big Meat Companies, https://www.nytimes.com/2019/10/14/business/the-new-makers-of-plant-based-meat-big-meat-companies.html
 19. Postawy Polaków wobec produktów roślinnych — raport z badań opinii publicznej, https://roslinniejemy.org/publikacje/postawy-polakow-wobec-produktow-roslinnych-raport-z-badan-opinii-publicznej.
 20. C. Reinicke, Beyond Meat extends its post-IPO surge to 734%, breaking the $200-a-share threshold for the first time, https://markets.businessinsider.com/news/stocks/beyond-meat-stock-price-breaks-200-per-share-2019-7-1028376980
 21. A. Peters, Inside the lab where Impossible Foods makes its plant-based “blood”, https://www.fastcompany.com/90264450/inside-the-lab-where-impossible-foods-makes-its-plant-based-blood
 22. A. Peters, Here’s how the footprint of the plant-based Impossible Burger compares to beef, https://www.fastcompany.com/90322572/heres-how-the-footprint-of-the-plant-based-impossible-burger-compares-to-beef
 23. P. Shapiro, Clean Meat: How Growing Meat Without Animals Will Revolutionize Dinner and the World, New York NY 2018
 24. Z.F. Bhat, S. Kumar, H. Fayaz, In vitro meat production: Challenges and benefits over conventional meat production, “Journal of Integrative Agriculture” vol. 14, no. 2 (2015), pp. 241–248, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209531191460887X
 25. R. Morgan, Bill Gates and Richard Branson are betting lab-grown meat might be the food of the future, https://www.cnbc.com/2018/03/23/bill-gates-and-richard-branson-bet-on-lab-grown-meat-startup.html.
 26. L. Specht, Modernizing Meat Production…, ibid.

 

Info@veganerutfordringen.no                           

HVEM ER VI

Personvern