Avokado og vannbruk

Å dyrke avokado krever mye vann, men hvorvidt det er et problem handler i stor grad om hvor de kommer fra.

Noe avokado dyrkes i land med veldig tørt klima som Chile, Israel og Sør-Afrika, der plantasjene krever vanning ved omdirigering av vassdrag, som kan ha en skadelig innvirkning på miljøet. Avokado dyrkes også i land med mer regn, som Peru eller Guatamala, hvor vanningsbehovet dermed blir mindre.

Alle typer landbruksproduksjon i tørt klima krever vanning, men avokadoen krever langt mindre vann enn storfekjøtt og andre animalske produkter. For eksempel tar det 15 000 liter vann for å produsere en kilo storfekjøtt. Ifølge en rapport fra 2010, publisert av Unesco Institute of Water Education, krever avokadoproduksjon i snitt 1981 liter vann per kilo produsert avokado – men nøyaktig hvor mye vann som brukes avhenger av hvor avokadoen produseres.

De ledende miljøene for forskning på landbruk og klima i Norge mener én kilo lokalt rødt storfekjøtt gir utslipp av rundt 15 kilo klimagasser. Det aller mest forsiktige anslaget er 11 kilo.

Til sammenligning gir én kilo avokado kjøpt i Norge trolig rundt 1,3 kilo utslipp. Selv om avokadoen fraktes med båt over halve kloden, er det altså mye mer klimavennlig å spise chilensk avokado enn å spise norsk lokalprodusert storfekjøtt.

 

Info@veganerutfordringen.no                           

HVEM ER VI

Personvern